आगळं! वेगळं !!!
Showing posts with label अंतरजाल. Show all posts
Showing posts with label अंतरजाल. Show all posts

अंतरजालावर संचार करा अनामिकपणे

अंतरजालावर संचार करताना आपली ओळख म्हणजे आपल्या संगणकाचा आय.पी. हीच असते. अंतरजालावर संचार करताना आपल्या संचार करण्याच्या सवयींवर बऱ्याच वेबसाईटस वॉच ठेवून असतात. आपण कुठल्या संकेतस्थळांना वारंवार भेट देतो, गुगल सारख्या शोध यंत्राच्या माध्यमातून कशाचा शोध घेतो, अंतरजालावरील आपल्या आवडी-निवडी काय आहेत, कोणत्या गोष्टीबद्दल विशेष रुची आहे अशा अनेक गोष्टींची टेहळणी आपल्या परस्पर केली जात असते. आपल्या दृष्टीने या नसत्या उठाठेवी आहेत, पण