आगळं! वेगळं !!!
Showing posts with label प्रामाणिक दुधवाला भैय्या. Show all posts
Showing posts with label प्रामाणिक दुधवाला भैय्या. Show all posts

प्रामाणिक दुधवाला भैय्या

मागील पाच-सहा दिवसापासून दुध पातळ येत असल्यामुळे मालतीबाई चिडलेल्या होत्या. पण रोज भैय्याला त्याबद्दल बोलायला सांगूनही पंत आणि मुले ही गोष्ट काही मनावर घेत नव्हते, त्यामुळे भैय्याला कुणीच काही सुनावत नसल्याने आज मालतीबाईंनी स्वतःच भैय्याला फैलावर घ्यायचे ठरविले होते.