आगळं! वेगळं !!!
Showing posts with label graffiti. Show all posts
Showing posts with label graffiti. Show all posts

'गुलाबी' थंडी

दात नसलेल्या
'बोचऱ्या'
थंडीचा
रंग मात्र
'गुलाबी' कसा?

'इडियट बॉक्स'

'मुर्खा' सारखे तासनतास
टीव्ही समोर
बसणारे लोक

हाडांचे शिक्षक

"हाडांचे शिक्षक"
विद्यार्थ्यांना

पंचाईतच आहे!

आपले दात बघून,
दात विचकणाऱ्या

समर्पक उत्तर

"बाल बच्चे कैसे है?

शुद्ध शाकाहारी

सगळ्यांचं
"डोकं खाणाऱ्याला"

Upcoming Latest Mobile

जपानची एक कंपनी त्यांचा एक नवीन